Asynchronous e-learning system
Facebook
Logo RV
EU
Fakultní škola
Ovoce do škol
Poradenske centrum - logo

Historie školy

V roce 1873 zakoupila obec od vdovy Marie Hříbkové z Brna budovu popisného číslo 1 na začátku dědiny za 8500 zlatých. Pozemky rozprodala a do budovy umístila první školu. Škola byla 3. ledna 1874 slavnostně posvěcena a 4. ledna se začalo s vyučováním. V roce 1885 bylo nutno zřídit druhou třídu, a protože budova nestačila, bylo nutno najít jiné řešení. V roce 1887 byla postavena dvoutřídní škola s bytem pro učitele a 21. listopadu 1887 se v ní začalo vyučovat. Dostala popisné číslo 114.

nejstarsi fotka budovy

Trojtřídní škola z doby před převratem byla rozšířena od druhého pololetí školního roku 1918/19 o další třídu pro děti z německých škol. Na začátku školního roku 1919/20 bylo do školy zapsáno 270 dětí. Na základě toho byla v roce 1920 ustanovena jako čtyřtřídní. Počet tříd se pak během let měnil podle stavu žactva. Byl také učiněn pokus, aby v Jundrově byla zařízena škola měšťanská. To se však nepodařilo a měšťanskou školu získal v roce 1921 Komín. Jundrovské děti chodily nadále většinou do Žabovřesk. Počet tříd se stále měnil. Od školního roku 1936/37 byla v Jundrově pětitřídní škola.

stara fotka budovy

Školní práce v Jundrově na začátku roku 1945 byla narušována častým bombardováním Brna, škola byla poškozena, a proto k pravidelnému zahájení vyučování dochází až 24. května 1945. Od 1. září 1952 byla škola nově organizována na školu nového typu, byla zařízena národní a střední škola. Do školy chodily žáci nejen z Jundrova, ale i žáci z Jinačovic a Rozdrojovic. Poněvadž prostory staré školní budovy na ulici Stromovka 1 byly nedostačující, byla 1. dubna 1973 zahájena stavba nové moderní školy umístěna v sídlišti Jasanová, číslo popisné 2. 18. května 1974 škola oslavila 100 let od založení první české školy v Jundrově. K otevření nové školy na Jasanové 2 došlo 1. září 1975. Škola má 13 tříd 5 odborných pracoven, tělocvičnu a kuchyň s jídelnou.

stara mapa

Z obecní kroniky a archivu jsme vybrali...

1521

podle záznamu Habsburského kláštera r. 1521-1523 dávali sedláci rektoru, který byl současně učitelem a ředitelem kůru v kostele ročně 1 kupy grošů a 1 vídeňský denár (asi 900/1000 Kč). Škola byla v Komíně

1660-1691

děti chodili do Komína k rektorovi Tomáši Tominadesovi

1720

vyhořel Komín i se školou, ta se i s farou přestěhovala do Bystrce, rektor dostával plat v naturáliích

1786

vybudována znovu škola v Komíně

1831-1859

existují záznamy o školské docházce i o prospěchu žáků, jsou archivovány.

1820

rektor dostával týdně na 1 žáka 1 groš, nebo jídlo. Plat byl většinou v naturáliích. Pomocník dostával ročně 9 zlatých a 20 krejcarů.

1874

první škola v Jundrově, prvním učitelem Karel Anděl

1887

postavena školní budova (roh Nálepkovy a Stromovky)

21.11.1887

zahájeno vyučování (1. - 4. třída) v budově, která dnes slouží soukromé univerzitě STING

1. září 1974

slavnostně otevřena nová školní budova základní školy (5. - 9. třída)

2. polovina školního roku 1977/78

proběhla generální oprava budovy ZŠ Stromovka

1.9.1993

otevření gymnázia na Jasanové

24.6.1994

oslava 120. výročí založení základní školy

31.5. - 3.6.1999

oslava 125. výročí založení základní školy, den otevřených dveří

5.1.2001

otevření nově zrekonstruované tělocvičny

1.9.2002

otevření nově zrekonstruované učebny fyziky a chemie

1.9.2003

začínají fungovat waldorfské třídy, na jejichž rekonstrukci se notnou měrou podíleli rodiče samotných žáků

1.11.2003

školní družina dostává nové prostory, které byly přebudovány z původní dílny.

1.12.2003

sborovna se přesouvá z učebny informatiky do nových prostor. To se těžko popisuje, to se musí vidět... Příjemná ,bezpečná škola se sborem výborných pedagogických pracovníků. Mimo jiné máme chodby vyzdobené malůvkami, na kterých se podíleli sami žáci, na chodbách jsou také basketbalové koše, na zemi skákací panáci, ve třídách pak televizory, videa a počítače. Máme rekonstruovanou odbornou pracovnu fyziky a chemie, využívá se víceúčelová multimediální pracovna s počítačem a dataprojektorem. Dále máme ve škole počítačovou učebnu s připojením na internet a spoustu dalších věcí. Nakouknout můžete do fotogalerie nebo nás přímo navštívit na dni otevřených dveří, případně si zaplavat v rámci rozšířené sportovní výuky ve školním bazénu.


[19. 2. 2018 16:46:18] [Jan Zbořil]