Asynchronous e-learning system
Facebook
Logo RV
EU
Fakultní škola
Ovoce do škol
Poradenske centrum - logo

Třídní schůzky

organizace šk.roku 2018-19

Organizace školního roku

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

11. 2. - 17. 2. 2019

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

[4. 9. 2018 14:24:02] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Třídní schůzky a hovorové hodiny ve školním roce 2018-19

 čtvrtek 13. 9. 2018

 čtvrtek 8. 11. 2018

 čtvrtek 17. 1. 2019

 čtvrtek 11. 4. 2019

 čtvrtek 6. 6. 2019 

[4. 9. 2018 14:08:02] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Třídnictví 2016-17

Třídní učitelé: 

Přípravná třída -  Mgr. Veronika Báňová

I.A - Mgr. Jana Neudertová

I.B - Mgr. Anna Kovárníková

I.C - Mgr. Lucie Machalová

II.A-Mgr. Zdena Floriánová

II.B. - Mgr. Ilona Dostálová

III.A..- Mgr. Marie Zelinová

III.B - Mgr. Jindra Wojtková

IV.A  - Mgr.Ivana Gabryšová

IV.B  - Mgr. Táňa Hrubá

V.A -  Mgr. Alice Lesáková

V. B - Mgr. Eva Křížková

VI. - Mgr. Martina Hájková

VII.A - Mgr.  Martina Horváthová

VII.B - Mgr.  Aneta Vitoušová

VIII A.-  PhDr. Vlasta Kovářová

VIII.B. - Mgr. Petra Kabourková

IX.   - Mgr. Jakub Rajsigl

[3. 10. 2016 10:27:33] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Organizace školního roku 2016-17

Organizace školního roku

 

 Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne : 13.3.-19.3.2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

 

Zápis ke vzdělávání                 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis  7.-8.4. 2017

 

Den otevřených dveří:         po individuální domluvě kdykoli, pro budoucí prvňáčky 7. dubna 2017

 

Časový plán vyučovacích hodin:

 

1. hod.   8.00 - 8.45           

2.            8.55 - 9.40           

3.            10.00 - 10.45      

4.            10.55 - 11.40      

5.            11.55 - 12.40

6.            12.55 - 13.35

7.            13.45 - 14.30

8.            14.40 - 15.25

9.            15.35 - 16.20

10.          16,25 - 17,15

 

Třídní schůzky, hovorové hodiny (termíny)

            

  1. 13.9.2016 dle potřeby
  2. 15.11.2016
  3. 17.1.2017
  4. 11.4.2017
  5. 13.6.2017

 

Dále dle potřeby 

[3. 10. 2016 08:37:04] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Organizace školního roku 2015/16

 Organizace školního roku

 

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.

Jarní prázdniny : 29.2.- 6.3.2016

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

 

Zápis do první třídy             15. a 16. 1. 2016

 

Den otevřených dveří:       po individuální domluvě kdykoli, pro budoucí prvňáčky v lednu 2016

Časový plán vyučovacích hodin:

1.        8.00 - 8.45 

2.       8.55 - 9.40 

3.       10.00 - 10.45       

4.       10.55 - 11.40        

5.       11.55 - 12.40

6.       12.50 - 13.35

7.       13.45 - 14.30

8.       14.40 - 15.25

9.       15.35 - 16.20

10.     16,25 - 17.15

 

 Třídní schůzky a hovorové hodiny

 

-        první třídy - 1.9.2015

 

-        šesté třídy - 3.9. 2015

 

-        třídní schůzky - dle potřeby  15.9.2015

 

-        konzultace o prospěchu a chování  12.11.2015

 

-        třídní schůzky a konzultace o prospěchu -14.1.2016

 

-        konzultace o prospěchu a chování - 19.4.2016

 

-        konzultace o prospěchu a chování - 14.6.2016

 

[1. 9. 2015 10:52:16] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 pro školní rok 2015/2016

Základní informace

-          nové formuláře přihlášek na SŠ lze zakoupit v prodejně SEVT nebo stáhnout a vytisknout z:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

-          uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem 2 přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou)

-          přihláška se podává do oboru vzdělání, nikoliv do zaměření oboru vzdělání

-          v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen

-          uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí - z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízené (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží atd.

-          odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

-          svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

-          lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

-          zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Termíny podávání přihlášek - denní forma vzdělávání:

-          obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř: do 30. listopadu 2014

-          ostatní obory vzdělání: do 15. března 2015

Podrobnější informace o přijímacím řízení u výchovného poradce nebo na:

http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-20142015

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace k pilotnímu ověřování jednotné přijímací zkoušky

Seznam škol v Jihomoravském kraji přihlášených do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky naleznete zde: http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/oddeleni_vzdelavani/seznam-prihlasenych-skol-do-pilotniho-overovani-jednotne-prijimaci-zkousky-v-jihomoravskem-kraji

Podrobnější informace k pilotnímu ověřování: http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

                                                                                                              Mgr. Martina Hájková, VP

 

 

[4. 11. 2014 21:15:12] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Minimální preventivní program 2014-15
Minimální preventivní program pro rok 2014/15 zde
[7. 10. 2014 14:31:22] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Rozdělení funkcí a třídnictví

Zástupce ředitele - Mgr. Zuzana Šojatová

Hospodářka : Marie Chrudimská

Vedoucí stravování a školní kuchyně : Eliška Viciánová

Školník: Milan Kuřil

Vedoucí uklízečka : Věra Božková

Výchovný poradce - Mgr. Martina Hájková

Školní knihovna - PhDr - Vlasta Kovářová, Mgr. Zdenka Floriánová

Pk- MS - vedoucí Mgr. Ivana Hostinská

PK - jazyků- vedoucí PhDr. Vlasta Kovářová

PK - výchov:- vedoucí Mgr. Martina Svobodová

ŠD- vedoucí : Mgr. Jana Ohnoutková

PK přírodních věd: vedoucí : Mgr. Martina Hájková

Metodik environmentální výchovy: Mgr.Petra Havlíčková

Metodik prevence patologických jevů : Mgr. Křížková Eva

Zdravotník - Mgr. Petra Havlíčková ,Mgr. Jana Ohnoutková

 

 

 

Třídní učitelé: 

I.A-Mgr. Ivana Hostinská

I.B-Mgr. Jindra Wojtková

I.C- Mgr. Lucie Machalová

II.A..- Mgr. Zdena Floriánová

II.B. - Jana Neudertová

III.A  - Mgr.Ivana Gabryšová

III.B. - Mgr. Ilona Dostálová

IV.A -  Mgr. Taťána Hrubá

V.A - Mgr. Eva Křížková

V.B - Mgr.  Aneta Vitoušová

VI A.-  PhDr. Vlasta Kovářová

VI.B. - Mgr. Petra Jakubcová

VII.   - Mgr Petra Havlíčková

VIII. - Mgr. Jaroslava  Kunstová

IX. - Mgr. Martina Hájková

 

 

[8. 9. 2014 09:43:15] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Organizace školního roku 2014/15

Organizace školního roku

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015.

Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.

Jarní prázdniny :23.2.- 1.3.2015

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v pondělí 1. září 2015.

Zápis do první třídy           16. a 17.1.2015

Den otevřených dveří:   po individuální domluvě kdykoli, pro budoucí prvňáčky v lednu 2015

 

Časový plán vyučovacích hodin:

1.        8.00 - 8.45 

2.       8.55 - 9.40 

3.       10.00 - 10.45       

4.       10.55 - 11.40        

5.       11.55 - 12.40

6.       12.50 - 13.35

7.       13.45 - 14.30

8.       14.40 - 15.25

9.       15.35 - 16.20

10.     16,25 - 17.15

[8. 9. 2014 09:33:07] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

Třídní schůzky, hovorové hodiny (termíny)

 

-        první třídy - 1.9.2014

-        šesté třídy 2.9. 2014

-        třídní schůzky - dle potřeby  9.9.2014

-        konzultace o prospěchu a chování 18.11.2014

-        třídní schůzky a konzultace o prospěchu -13.1.2015

-        konzultace o prospěchu a chování - 21.4.2015

-        konzultace o prospěchu a chování - 16.6.2015 

podle potřeby si mohou vyučující svolat mimořádné třídní schůzky - hovorové hodiny

 

[8. 9. 2014 09:31:20] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Hory -LVK
Naši lyžaři dorazili v pořádku do místa určení. Nyní probíhá právě ubytování.
[3. 2. 2014 12:16:16] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
IVyp

Vážení rodiče,

od  2. pololetí tohoto školního roku na škole zavádíme Individuální výchovný program podle doporučení MŠMT.

Podrobnější informace najdete na adrese: MŠMT - Individuální výchovný program

 

[30. 1. 2014 08:11:19] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Rozdělení funkcí

Funkce

Zástupce ředitele - Mgr. Zdeňka Řiháková

Hospodářka : Marie Chrudimská

Vedoucí stravování a školní kuchyně : Eliška Viciánová

Školník: Milan Kuřil

Vedoucí uklízečka : Věra Božková

Výchovný poradce - Mgr. Martina Hájková

Školní knihovna - PhDr - Vlasta Kovářová, Mgr. Zdenka Floriánová

Zdravotník: Mgr. Zuzana Šojatová, Mgr. Jana Ohnoutková

Pk- MS - vedoucí Mgr. Ivana Hostinská

PK - jazyků- vedoucí PhDr. Vlasta Kovářová

PK - výchov:- vedoucí Mgr. Zuzana Šojatová

ŠD- vedoucí : Mgr. Jana Ohnoutková

PK přírodních věd: vedoucí : Mgr. Martina Hájková

Metodik environmentální výchovy: Mgr. Olšáková Klára

Metodik prevence patologických jevů : Mgr. Křížková Eva

 

Třídní učitelé: 

I.A-Mgr. Zdena Floriánová

I.B-Mgr. Jana Neudertová

I.C- Mgr. Jindra Wojtková

II.A..- Mgr. Ivana Hostinská

II.B. - Mgr. Ilona Dostálová

III. - Mgr. Taťána Hrubá

IV.A - Mgr. Eva Křížková

IV.B - Mgr. Aneta Vitoušová

V.A - Mgr.Ivana Gabryšová

V.B - Mgr. Lucie Machalová

VI.-  Mgr. Klára Olšáková

VII.   - Mgr. Zuzana Šojatová

VIII. - Mgr. Martina Hájková

IX. -  PhDr. Vlasta Kovářová

 

 Žákovský parlament  pracuje pod vedením..Mgr. Jany Ohnoutkové 

 

[13. 1. 2014 09:15:27] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Školní družina a školní klub

Provoz ŠD    pondělí - pátek         6.30 - 16.30

Obsazení oddělení   

Oddělení

vychovatelka

1. oddělení

Mgr. Jana Ohnoutková

vedoucí vychovatelka 

2. oddělení

Mgr. Jana Svobodová

3. oddělení

Bc. Katka Dlouhá

4. oddělení

Eva Zbranková DiS

5. oddělení

Mgr. Petra Jakubcová

                       

Denní rozvrh

  6. 30 - 7.45            výchovná činnost rekreační a tělovýchovná       

11.40 - 14:00 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost

13.30 - 15.00 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost

15.00 - 15.30 příprava do vyučování  (individuálně, i dle zájmu rodičů)

15.30 - 16.30 zájmová činnost, postupný odchod dětí

 

Školní klub

 

Oddělení

vychovatelka

1. oddělení

Michaela Ohnoutková

 

Vnitřní řád školní družiny: zde

Vzdělávací program školního klubu:zde 

Vzdělávací program školní družiny :zde 

[13. 1. 2014 09:01:58] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Rozpis zvonění

 Rozpis zvonění :                                      

7.00 - 7.45                                                       

8.00 - 8.45                                                       

8.55 - 9.40                                                        

10.00 - 10.45                                                   

10.55 - 11.40                                                   

11.55 - 12.40                                                   

12.50 - 13.35                                                    

13.45 - 14.30                                                   

14.40 - 15.25          

[13. 1. 2014 08:31:15] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Logopedická prevence

Vážení rodiče, základem úspěšného uplatnění schopností Vašich dětí je nejen kvalitní výuka z hlediska obsahu, ale také posilování komunikačních  nástrojů dítěte pro srozumitelnou prezentaci získaných vědomostí a dovedností.

Základy řeči se tvoří v útlém věku a jsou výrazně ovlivněny rodinou. U dětí předškolního a mladšího školního věku lze do tohoto vývoje v rámci školy úspěšně vstupovat, posilovat žádoucí složky a oslabovat nežádoucí. Vytvářet a upevňovat správné řečové návyky, rozvíjet řeč po obsahové stránce.

Naše škola se od příštího školního roku zaměří ve zvýšené míře na logopedickou prevenci u dětí prvních tříd. Učitelé těchto tříd jsou v této oblasti aprobovaní nebo proškolení. Díky cílené odborné péči v rámci vyučování mají Vaše děti možnost získat správné řečové návyky. Z dlouhodobého hlediska poskytne zvýšená péče ve věku, kdy ještě není řeč plně fixovaná, dětem výraznou výhodu v oblasti verbální komunikace

[13. 1. 2014 08:06:59] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Nové dokumenty
[17. 12. 2013 09:44:54] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Informace pro rodiče k řešení šikany

Vážení rodiče,

 

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy).  Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

 

Děkujeme za Vaši podporu.

 

S přátelským pozdravem

Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy

[17. 12. 2013 08:00:57] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Informace k příjímacímu řízení na střední školy

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2013/2014 pro školní rok 2014/2015

Základní informace

-          formuláře přihlášek na SŠ lze zakoupit v prodejně SEVT nebo stáhnout a vytisknout z:

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

-          uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem 2 přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou)

-          přihláška se podává do oboru vzdělání, nikoliv do zaměření oboru vzdělání

-          v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen

-          uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí - z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízené (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží atd.

-          odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

-          svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

-          lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

-          zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Termíny podávání přihlášek - denní forma vzdělávání:

-          obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř: do 30. listopadu 2013

-          ostatní obory vzdělání: do 15. března 2014

Podrobnější informace u výchovného poradce nebo na:

http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-20142015

 

                                                                                                              Mgr. Martina Hájková, VP

[25. 11. 2013 22:06:55] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Rodiče vítáni

Vážení příznivci značky Rodiče vítáni,

 

dovolujeme si nabídnout aktuální číslo zpravodaje pro rodiče, který vychází pod názvem Rodičák a pozvánku na konferenci Propojme se! Mozaika pohledů na spolupráci škol, měst a obcí

elektronickou verzi,  najdete zde

[5. 11. 2013 07:24:09] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Výkony středních škol pro školní rok 2014-15

Rada Jihomoravského kraje schválila na své schůzi dne 31.10.2013 výkony středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015. Jejich kompletní přehled po jednotlivých školách je zveřejněn na: http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/vykony-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-pro-skolni-rok-2014-2015

[4. 11. 2013 09:36:06] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Hovorové hodiny
V úterý 23.4. se konají od 17:00 hod třídní schůzky a hovorové hodiny pro rodiče.
[21. 4. 2013 11:39:52] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Úprava systému
Vážení rodiče e-learningový systém bude po dobu prázdnin upravován. Po prázdninách od třídních učitelů dostanete nové přihlašovací údaje. 
[21. 12. 2012 12:30:43] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Přijímací řízení na SŠ
Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014

Základní informace
- formuláře přihlášek na SŠ lze zakoupit v prodejně SEVT nebo stáhnout a vytisknout z:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory 
- uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem 2 přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou)
- přihláška se podává do oboru vzdělání, nikoliv do zaměření oboru vzdělání
- v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen
- uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí - z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízené (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží atd.
- odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí
- svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
- lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
Termíny podávání přihlášek - denní forma vzdělávání
Obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř do 30. listopadu 2012
Ostatní obory vzdělání do 15. března 2013
Podrobnější informace u výchovného poradce nebo na:
http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-20132014


Mgr. Martina Hájková

[12. 11. 2012 11:18:54] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
Brloh
Soutěž BRLOH
Dívky z 8. třídy, Dominika Krčálová, Anna Nováčková, Lenka Trubáková a Natálie Vodová, se v říjnu zúčastnily zábavné týmové soutěže BRLOH. Ze semifinále, do kterého se aktivně zapojilo 190 týmů z českých i slovenských základních škol, se holky probojovaly do finále konaného 7. listopadu na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše. V konečném pořadí obsadily krásné 7. místo. Za skvělý výkon jim gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Martina Hájková

[12. 11. 2012 11:15:47] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
Slabikářová slavnost
Přestože se dnes, 6. listopadu, probudily děti do typického zamračeného podzimního dne, vstaly s chutí a těšily se do školy ještě více než obvykle. Proč? Přece dnes dostanou Slabikáře! Opravdové Slabikáře pro velké čtenáře! A ještě navíc přímo z rukou pana ředitele a před zraky rodičů a prarodičů. A přijdou i paní učitelky s dětmi z mateřské školy! To bude sláva!
Děti se moc těšily a připravily si pro návštěvu spoustu říkanek, písniček a tanečků. Chtěly ukázat, co všechno se stihly za pouhé dva měsíce ve škole naučit. Nervozita byla veliká, ale všechna vystoupení se povedla a děti sklidily zaslouženě bouřlivý potlesk. Dojatí a rozněžnění rodiče fotili, natáčeli a občas potají i slzu zamáčkli...... Dokonce i zatažená obloha se náhle protrhala a přišlo nakouknout i sluníčko 
Nakonec se všichni žáci dočkali svých Slabikářů a pyšně si je odnášeli do svých tříd. Hned si vyrobili svoji první záložku, aby se jim lépe četlo. A říkali si: „ To se nám Slabikářová slavnost ale povedla! "

Mgr. Ivana Hostinská

 

foto: 

[7. 11. 2012 07:38:13] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
Třídní schůzky
Třídní schůzky, 11.9. 2012 v 17.00h., 2.- 6.roč.
[6. 9. 2012 12:47:50] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
Organizace školního roku 2012/13

Organizace školního roku 2012/2013 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013.

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny 11. 2. - 17. 2. 2013 

[27. 8. 2012 21:45:40] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Kurz efektivního rodičovství
Bolí nás tělo? Lékař vše opraví. Je přece odborník.
Bolí nás duše ? Na to je odborník psycholog.
A co naše děti ? Tam přece musí pomoci pedagog.

Konzumní společnost nás učí, že na všechno jsou služby. Je to ale opravdu tak ?
Na poslední otázku se pokouší částečně odpovědět právě probíhající Kurz efektivního rodičovství.
Jaká je úloha rodiče, jaký prostor mu otevírá rodičovství, jakou odpovědnost přijímá a čím je pro své dítě. To jsou stěžejní témata devíti dvouhodinových setkání, které naše škola bezplatně nabízí rodičům.
Smyslem kurzu je vrátit odpovědnost za výchovu dítěte do rukou rodiče a v tomto nelehkém úkolu mu pomoci teoreticky i prakticky.
Poznání obecných pravidel lidského chování, komunikace, motivačních činitelů.......
umožní každému vyhnout se zbytečným a bolestivým omylům, pramenícím z nepochopení a neznalosti situace. Jak reagovat a řešit konkrétní situace, to si účastníci kurzu nacvičí v modelových situacích.
Největším přínosem těchto setkání však není práce lektora, ale vzájemné sdílení problémů,
Vytvoření bezpečného prostoru, kde je možné otevřít osobní nejistoty, odhalit chyby ve výchově a pak společně hledat řešení.
Hlavním sdělením není povinnost rodiče být dokonalý. Důležité je objevit svoji nedokonalost, přijmout ji a pracovat s ní. Přijmout i nedokonalost svého dítěte o proměnit ji ve vzájemný láskyplný vztah.
Přáním lektorky je, aby všichni, kteří tímto kurzem prošli a projdou, objevili kouzlo nedokonalosti.

Mgr. Jindra Wojtková

[14. 5. 2012 07:33:06] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
Unplugged

Naše škola se letos zapojila do projektu „Unplugged". Jeho realizace na naší škole probíhá v měsících leden až červen 2012 v 6. ročníku. Jedná se školní program prevence užívání návykových látek pro dospívající ve věku dvanácti až čtrnácti let. Byl připraven ve spolupráci sedmi států Evropské unie v rámci projektu EU-DAP. Hlavním cílem programu je snížit počet dětí experimentujících s návykovými látkami. Program je složen z dvanácti lekcí, jako pomocný materiál pro žáky slouží pracovní sešit. Žákům se program líbí a všichni se aktivně účastní.

Mgr. Zdenka Dočekalová

[13. 4. 2012 10:01:06] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
Projekt
Projekt Dámy a pánové, život začíná
Ve 2. pololetí tohoto školního roku se žáci 8. a 9. ročníku v rámci předmětu pracovní činnosti zapojí do projektu „Dámy a pánové, život začíná" na SOUPS Charbulova 106, Brno. Jedná se o projekt z investic do rozvoje vzdělávání, ESF. Více informací o projektu: http://www.damyapanove.eu/.
Mgr. Martina Hájková
[31. 1. 2012 10:36:15] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
Informace k přijímacímu řízení na střední školy
Pozor! Změny v přijímacím řízení pro školní rok 2012/2013
(novela školského zákona č. 472/2011 Sb. platná od 1. 1. 2012)
Žáci mohou podat v 1. kole přijímacího řízení pouze 2 přihlášky. Počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení není omezen. Do druhého kola přijímacího řízení se žák může přihlásit pouze tehdy, pokud v 1. kole neodevzdal na žádnou SŠ zápisový lístek.
Základní školy nevydávají dětem výstupní hodnocení.
Termín podání přihlášek se nemění - je nutné je na příslušnou školu podat do 15. 3. 2012.
Ředitel SŠ odešle vyrozumění nepřijatým žákům, seznam přijatých žáků zveřejní.
Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí a nebude možné ho přenést na jinou SŠ. Zápisový lístek bude možné vyzvednout pouze v případě, že ho žák chce odevzdat na školu, na kterou byl přijat na odvolání!

Mgr. Martina Hájková, VP

[16. 1. 2012 07:40:53] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
Přijímací řízení na SŠ
Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013

Základní informace
- formuláře přihlášek na SŠ lze stáhnout a vytisknout z:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory
- uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem 3 přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou)
- přihláška se podává do oboru vzdělání, nikoliv do zaměření oboru vzdělání
- v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen
- uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí - z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízené (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží atd.
- odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí
- svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. POZOR - jedná se o lhůtu hmotně právní, tzn., že pátý den již zápisový lístek musí být doručen řediteli školy (nestačí jej dát pouze na poštu)

Podávání přihlášek - uchazeč VŽDY podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí
Denní forma vzdělávání
Obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř do 30. listopadu 2011
Ostatní obory vzdělání do 15. března 2012

Podrobnější informace:
http://www.jmskoly.cz/organizace/org-1270/43edf21c-fbc3-11e0-bf81-18a905489179

 

Mgr. Martina Hájková
[31. 10. 2011 16:00:10] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
Vánoční jarmark

Zveme všechny rodiče, přátele a příznivce naší školy na VÁNOČNÍ JARMARK, který se uskuteční 9.12. od 15.00 hod. v prostorách školy.

Nabízíme vánoční výrobky dětí, tradiční ozdoby, ruční práce, zajímavé zpracování různých umělých i přírodních materiálů. Poslechnout si můžete vánoční koledy v podání pěveckého sboru a podívat se na vystoupení našich žáků.

Finanční obnos z jarmarku bude použit na pokrytí potřeb adoptovaného chlapce Juje Maria Fernandes.

Srdečně zveme.

Zdeňka Řiháková, ZŘ

[18. 11. 2010 10:35:18] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
školní rok 2010/2011

Třídní schůzky s rodiči:

 

-           první třídy - 1.9.2010

-           konzultace o prospěchu a chování 23.11.2010

-           třídní schůzky-18.1.2011

-           konzultace o prospěchu a chování - 19.4.2011

-          konzultace o prospěchu a chování - 14.6.2011 

 

Organizace školního roku:

  Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2010. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny : 14.3. -  20.3. 2011

 

 

[1. 9. 2010 09:37:48] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
Upozornění

Z důvodů nezájmu rodičů rušíme kurz rodičovského vzdělávání od 26.1. 2010.

 

Mgr. Jindra Wojtková

[26. 1. 2010 08:13:30] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
Odklad školní docházky

Vážení rodiče,

upozorňujeme  vás na změnu termínu a náležitostí pro podávání žádostí o odklad školní docházky.

Změna Školského zákona od 5.3. 2009

§ 37 odst. (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře.

                         

[25. 3. 2009 14:40:55] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]
Rozpis zvonění
 

 Rozpis zvonění ve školním roce 2008/2009                                         

7.00 - 7.45                                                       

8.00 - 8.45                                                       

8.55 - 9.40                                                        

10.00 - 10.45                                                   

10.55 - 11.40                                                   

11.55 - 12.40                                                   

12.50 - 13.35                                                    

13.45 - 14.30                                                   

14.40 - 15.25                                                   

[17. 9. 2008 14:05:27] [Zdena Řiháková - Zástupce ředitele]