Asynchronous e-learning system
Facebook
Logo RV
EU
Fakultní škola
Ovoce do škol
Poradenske centrum - logo

Přípravná třída

Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

V příštím školním roce naše škola otvírá přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují  přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě.

Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.

Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Zápis do přípravné třídy se koná 3.5.2019 od  13:00 do 17:00 na ZŠ Jasanová 2, Brno


 


[21. 2. 2019 09:54:38] [Přemysl Jeřábek]

Seznam dokumentů:

Řadit dle:

Jméno ] [ Datum ] [ Typ ] [ Velikost ]

    Žádný záznam nebyl nalezen!