Asynchronous e-learning system
Facebook
Logo RV
EU
Fakultní škola
Ovoce do škol
Poradenske centrum - logo

Školská rada

Školská rada

Svolávám na 30.10.2012  v 18:00 hod. do  ředitelny  školy ZŠ Jasanová školskou radu.

 

Program:

1. výroční zpráva za školní rok 2011/12

2. změny ve školním vzdělávacím programu

3. Změny ve Školním řádu

4. různé

                               

ing. František Vitula

[15. 10. 2012 22:05:21] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Termín školské rady

Svolávám na  27.4. 2011 v 17:00 hod. do  ředitelny  školy ZŠ Jasanová školskou radu.

 

Program:

1. výroční zpráva o hospodaření školy za r. 2010

2. rozpočet na rok 2011

3. přijímací řízení na SŠ

4. různé

                               

ing. František Vitula

[11. 4. 2011 08:09:48] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Zápis z volby do školské rady - pedagogičtí pracovníci

Zápis

o volbě zástupců pedagogických pracovníků do školské rady

ZŠ Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace.

 

 

Volba se uskutečnila dne 18. listopadu 2008 v 16.30 hod. v budově ZŠ. Volby se zúčastnilo 16 ped. pracovníků.

Navrženy byly tři kandidátky:   PhDr. Vlasta Kovářová

                                                           Mgr.   Zdeňka Řiháková

                                                                       Jana Ohnoutková

 

 

Výsledek volby:                                   PhDr. Vlasta Kovářová ............. 14 hlasů

                                                           Mgr.   Zdeňka Řiháková ............ 14 hlasů

                                                                       Jana Ohnoutková ............ 4 hlasy

 

 

Volební komise konstatuje, že v řádné volbě byly jako zástupkyně pedagogického sboru do rady školy zvoleny  Mgr. Zdeňka Řiháková  a   PhDr. Vlasta Kovářová.

 

 

V Brně 18. listopadu 2008    

 

                                                           Josef Šrámek                                                  předseda VK

 

                                                           Milena Šemorová                                            člen VK

 

                                                           Aneta Vitoušová                                             člen VK

 

 

Zápis je vyhotoven ve dvou stejnopisech.

 

 

 

[19. 11. 2008 19:18:30] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]
Zápis z volby do školské rady- rodiče

Zápis

o volbě zástupců rodičů do školské rady

ZŠ Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace.

 

 

Volba se uskutečnila dne 18. listopadu 2008 v  době od 17.00 - 19.00 hod. v budově ZŠ. Volby se zúčastnilo 98 voličů. Bylo odevzdáno 96 platných a 2 neplatné volební lístky.

 

 

Výsledek volby:                                  

·        Helena Koloušková                             61 hlasů

·        Václav Mrhač                                     52

·        Petr Mikulica                                      40

·        Hana Chládková                                 16

·        Dita Mrázková                        10

·        Ivana Švábková                                  4

·        František Vitula                                   1

·        Martina Mejzlíková                             1

 

           

Volební komise konstatuje, že v řádné volbě byli jako zástupci rodičů do rady školy zvoleni :

 

p. Helena Koloušková

p. Václav Mrhač

 

 

V Brně 18. listopadu 2008    

 

                                                           Josef Šrámek                                                  předseda VK

 

                                                           Milena Šemorová                                            člen VK

 

                                                           Aneta Vitoušová                                             člen VK

 

 

Zápis je vyhotoven ve dvou stejnopisech.

 

 

[19. 11. 2008 19:17:10] [Přemysl Jeřábek - Ředitel]