Asynchronous e-learning system
Facebook
Logo RV
EU
Fakultní škola
Ovoce do škol
Poradenske centrum - logo

Zápis z volby školské rady

Dne 9.listopadu 2017 v 19:00 hod. byla za přítomnosti členů volební komise a ředitele školy otevřena urna s volebními lístky pro volbu členů ŠR za rodiče žáků a za pedagogické pracovníky školy s tímto výsledkem:

Pro volbu zástupců rodičů ve ŠR bylo odevzdáno 62 hlasovacích lístků, z toho 62.platných a O neplatných.

 

Výsledek hlasování:

1.p. Václav Mrhač - 43 hlasů

2. p.Marcela Šímová - 41 hlasů

3. p. Silvie Stará - 15 hlasů

4. p. Soňa Navrátilová - 13. hlasů 

 

Jako zástupci rodičů do ŠR byli zvoleni:
Ing. Václav Mrhač a Mgr. Marcela Šímová

 

Pro volbu zástupců pedagogických pracovníků školy ve ŠR bylo odevzdáno 24 hlasovacích lístků, 24 platných, O neplatných.

 


Výsledek hlasování:
Mgr. Taťana Hrubá - 24 hlasů
Mgr. Iva Gabryšová - 23 hlasů
Mgr. Renata Halámková - 1 hlas

Jako zástupci pedagogických pracovníků školy do ŠR byli zvoleni: Mgr. Iva Gabryšová a Mgr. Taťana Hrubá

 

Za zřizovatele byli do Školské rady ZŠ Jasanová určeni : MVDr. Lubomír Hošek a p. Irena Koláčná 


[27. 11. 2017 10:09:50] [Přemysl Jeřábek]