Asynchronous e-learning system
Facebook
Logo RV
EU
Fakultní škola
Ovoce do škol
Poradenske centrum - logo

S pohybem každý den

Jedná se o projekt Státního zdravotního ústavu, který v našem kraji zajišťuje oddělení podpory zdraví v Brně.
Smyslem tohoto projektu je aktivizace dětí školního věku k pohybu.
Program je tvořen těmito aktivitami:
1. Informační kampaň ve škole o významu a kladech vhodné pohybové aktivity
2. Motivační soutěž pro děti. Žáci se do soutěže zapojují individuálně prostřednictvím internetových stránek.
3. Následná dotazníková studie.
Svou účastí v projektu chceme přispět ke zvýšení motivace dětí k uvědomělému zařazování prvků pohybové aktivity do jejich denního režimu a tím k utvrzení jejich návyků vedoucích ke zdravému životnímu stylu.
Cíle projektu:
- snížení zdravotních rizik vyplývajících z nedostatku pohybových aktivit dětí
- zvýšení vědomostí, dovedností a utvrzení návyků vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí, prohloubení informací o možnostech pohybové aktivity a k uvědomění si rizika nedostatku pohybové aktivity
- zvýšení motivace dětí k uvědomělému zařazování prvků pohybové aktivity do denního režimu a k rozhodnutí zvýšit vlastní pohybovou aktivitu
- vytvoření širokého povědomí a zájmu dětí o možnosti přirozené cesty prevence nadváhy a obezity
- změna myšlení ve vztahu k aktivnímu pohybu
- soustavné vytváření společenského klimatu podporujícího zdravější životní styl
[17. 12. 2012 10:29:20] [Zdena Řiháková]