Asynchronous e-learning system
Facebook
Logo RV
EU
Fakultní škola
Ovoce do škol
Poradenske centrum - logo

Interaktivní škola 21. století

Naše škola vstoupila 1.2. 2011 projektem Interaktivní škola 21. století do plnění OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který vyhlašuje MŠMT.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Klíčovými aktivitami - inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd, inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků a soustavným vzděláváním pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky naplňujeme požadavky stanovené vyhlášeným operačním programem.


[1. 3. 2011 08:45:01] [Administrator Systemu]