Asynchronous e-learning system
Facebook
Logo RV
EU
Fakultní škola
Ovoce do škol
Poradenske centrum - logo

Stuttgart

Naš základní škola dlouhodobě spolupraceuje s partnerskou školou ve Stuttgartu Friedensschule

 

 

 

SPOLUPRÁCE ŠKOL  ZŠ JASANOVÁ, BRNO X FRIEDENSSCHULE, STUTTGART

V ROCE 2012

 

*      vzájemná korespondence - celoročně

*      Pro rok 2012 - dva projekty:

o        „Moje vysněné povolání" - 8.A

§         žáci si vymysleli svoje povolání, které by chtěli v budoucnu dělat.

§         Svoje vybrané povolání zpracovali na tvrdý papír A2, a to výtvarně i písemně. Společně se zpracováním projektu, se měli obléci tak, jak by se pro jejich povolání oblékali normálně.

§         Před realizací projektu jsme se společně učili fráze, které použili při své prezentaci.

§         Na závěr každý žák této třídy prezentoval v německém jazyce svoje vysněné povolání - proč si ho vybral, jak se na své povolání bude muset připravit, pozitivní stránky svého povolání i ty negativní.

§         Z projektu vznikly hezké fotografie a z nich byla udělána koláž. Ta byla společně s výtvory žáků poslána do Friedensschule ve Stuttgartu.

§         Realizace projektu se podle mého názoru vydařila hezky.

§         Z dotace byly použity peníze na vyvolání fotografií, poštovné, papíry, psací potřeby, cd, vyzdobení třídy.

o        „Česko-německý folklór" - 9.A

§         Žáci se učili slovní zásobu z oblasti folklóru.

§         Snažili se poznávat naše folklórní oblasti.

§         Ze získaných dotací se mi podařilo zapůjčit kroje různých oblastí.

§         Žáci se naučily taneční vystoupení, které na závěr zatančili v krojích, k tomu také zpívali.

§         Během realizace projektu byla vytvořena krásná mapa našich oblastí folklóru, která byla společně s pořízenými fotografiemi a s koláží zaslána do Friedenschule ve Stuttgartu.

§         Z dotací čerpány peníze na zapůjčení krojů, výtvarné zpracování - psací potřeby, papíry, cd, vyvolání koláže a na poštovné.

§         Tento projekt žáky nesmírně bavil a myslím si, že se povedl.

*      Pro následující rok budou realizovány projekty: „Největší Čech" a „České kreslené pohádky".

 

Za projekt spolupráce ZŠ Jasanová a Friedensschule

Bc. Martina Svobodová.

 Ve dnech 15. - 20. října 2007 se 12 žáků II. stupně naší ZŠ zúčastnilo na pozvání partnerské školy ze Stuttgartu mezinárodní školy v přírodě v německém městě Rothenburg ob der Tauber.

Historické město, které domácí nazývají romantickým klenotem Německa, leží na hranici dvou spolkových zemí - Bavorska a Bádenska- Württemberska, je oblíbeným cílem turistů z celého světa, vč. řady návštěvníků z Japonska. Rothenburg má dokonale zachovalé historické centrum s opevněním a umožňuje tak návštěvníkům poznat na vlastní oči, jak se žilo ve středověkém městě. S městem je také svázána známá legenda z období třicetileté války tzv. Meistertrunk. Nachází se zde Muzeum panenek a Muzeum Vánoc.

Účastníci MŠVP byli ubytování v budově, která dříve sloužila jako mlýn poháněný koňskou silou (Roßmühle). Vnitřní vybavení však odpovídá vysokým standardům moderní doby, žáci měli k dispozici místnost se stoly na ping-pong, místnost s kulečníkem, společenské místnosti, sklepní prostor s hudební a světelnou aparaturou pro pořádání diskoték apod. Ve velké jídelně byly k dispozici ráno i večer švédské stoly, v poledne byl podáván domácí teplý oběd. I ti největší mlsouni byli tedy se stravou velmi spokojeni.

Naši němečtí partneři připravili na celý týden velmi zajímavý a bohatý program. Jmenujme alespoň prohlídku města s výstupem na věž a se shlédnutím místního „orloje", dobrodružnou noční prohlídku centra s „opravdovým" středověkým ponocným, sportovní dopoledne, návštěvu muzea středověkého vězeňství, poznávací hru napříč městem, výlet do aquaparku s umělými mořskými vlnami, procházku do přírody podél řeky Tauber. Nesmíme opomenout ani výlet vlakem do 60 km vzdáleného skanzenu, kde žáci měli možnost poznat pro změnu život na středověké vesnici. Dokonce si mohli osobně vyzkoušet, jak namáhavé bylo dostat zrna z klasů ručním mlácením obilí.

Celý pobyt, plný zážitků, uplynul velmi rychle a v sobotu 20. 10. přišlo loučení, výměna adres a dokonce i pár slziček. Žáci se vraceli domů plni zajímavých dojmů, nových zkušeností, jazykových znalostí a hlavně s radostí, že získali nové kamarády. Už se všichni těšíme na návštěvu přátel ze Stuttgartu v Brně, která by se měla uskutečnit v příštím školním roce.

Na závěr chceme  poděkovat všem, kteří se finančně nebo drobnými dárky podíleli na úspěšném průběhu celé akce. Ubytování a stravu žáků z části sponzorovala partnerská škola Friedensschule(Stuttgart), doprava byla uhrazena z dotace Magistrátu města Brna. Dárky, propagačními materiály nebo cenami do soutěží přispěli rodiče Michala Chládka, Anny-Magdaleny Singer, Michaely Dobiášové, Jitky Andrýskové a Ondřeje Vituly, dále potom  odbory školství a zahraničních vztahů MmB. Všem patří upřímný dík.


[23. 10. 2012 09:23:26] [Přemysl Jeřábek]