Asynchronous e-learning system
Facebook
Logo RV
EU
Fakultní škola
Ovoce do škol
Poradenske centrum - logo

...Jak se žije...

 

 Jak se žije o Velikonocích.

 

26. 3. se žáci 3., 4. a 5. tříd setkali na besedě s Janem Špilarem. Hlavním tématem tentokrát nebyla profese přednášejícího. Jáhen Jan Špilar přiblížil dětem průběh a podstatu Velikonoc z pohledu věřícího člověka. Seznámil žáky s klíčovými momenty velikonočního týdne a dotkl se i historických skutečností, spojených s Velikonocemi.. Tyto pro některé žáky nové informace jistě přispějí k širšímu hledání souvislostí mezi historií a dneškem.

 

Na stejné téma si 27. 3. s žáky 1. a 2. tříd povídala katechetka Jindra Wojtková. Žáci se sešli po jednotlivých třídách. Díky malému počtu dětí proběhla beseda interaktivní a zážitkovou formou. Žáci se seznámili prostřednictvím loutek, obrázků a her s historií i poselstvím Velikonoc.

 

Prohloubením povědomí o kulturních a duchovních zdrojích Evropy u našich žáků se snažíme o vytvoření hlubší integrity s místem, které je jejich domovem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V loňském roce byl na naší škole zahájen projekt pod názvem: „Jak se žije". V rámci projektu se žáci během roku, přibližně jednou za měsíc, setkávají se zajímavými osobnostmi a formou diskuze, na kterou se pečlivě připravují v hodinách výchovy k občanství, se dovídají o životě této osobnosti, o práci, kterou vykonávají, o jejích pozitivech i negativech.

Již bylo realizováno více než deset přednášek, k nejzajímavějším patřilo bezesporu setkání s hluchoněmými, bývalým hejtmanem jihomoravského kraje Ing. Stanislavem Juránkem, řádovými sestrami z Afriky, či profesionálním pilotem.

Dětem se projekt velice líbí a již se těší na jeho další pokračování.

 

 

 

 


[1. 4. 2013 18:11:42] [Přemysl Jeřábek]