Asynchronous e-learning system
Facebook
Logo RV
EU
Fakultní škola
Ovoce do škol
Poradenske centrum - logo

9.ročník závěreč. práce

 

Zadavatelé projektů jsou vyučující předmětů.
Námětem může být okruh vzdělávací oblasti, průřezové téma...apod.
Žáci devátého ročníku se na začátku školního roku přihlásí ke zpracování jednoho navrženého tématu /nebo si po dohodě s vyučujícím zvolí téma své/. V průběhu pololetí zpracovávají téma, konzultují se zadavatelem způsob zpracování, průběžné hodnocení a závěrečnou prezentaci.
V polovině druhého pololetí probíhá veřejná prezentace závěrečných prací žáků před porotou - tvoří ji vyučující, třídní učitel, ředitel školy nebo jeho zástupkyně a rodiče žáka.
Z tohoto hodnocení je vybrán vítěz /vítězové/ podle kategorií.
Na závěr zpracovávají krátkou anotaci ke své práci, kterou se prezentují v prostorách školy.
O úspěšné obhajobě je vydáno žákovi osvědčení.
Cílem projektu je ověření některých klíčových kompetencí zvláště v oblasti komunikativních dovedností a podpora individuálních předpokladů žáka a praktická připravenost na další vzdělávání.

 


[17. 12. 2012 10:25:38] [Zdena Řiháková]