Asynchronous e-learning system
Facebook
Logo RV
EU
Fakultní škola
Ovoce do škol
Poradenske centrum - logo

Zdravé zuby

Již několikátým rokem uskutečňujeme v naší škole komplexní výukový program péče o chrup pod názvem ,, Zdravé zuby".Je určen k prevenci zubního kazu u dětí na 1. stupni ZŠ.
Do projektu je zařazena i soutěž. Cílem soutěže je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí mladšího školního věku na preventivní vyšetření chrupu. Během celého školního roku se zapojují žáci 1. - 5. ročníku.
Průběh projektu:
V hodinách prvouky a přírodovědy vypracovávají žáci úkoly v pracovních listech a prakticky se učí správné technice čištění zubů.
Během školního roku navštíví žáci svého stomatologa, nechají si potvrdit kartičku a po vyplnění soutěžní otázky ji zašlou do soutěže.
Na závěr školního roku jsou jim předány diplomy.
Program „Zdravé zuby" informuje žáky o výživě a jejím vlivu na zdraví, o potřebě snižování příjmu sladkostí a tuků, o prevenci zubního kazu a první pomoci při úrazech.Pomáhá škole naplňovat úkoly, které souvisí s prevencí dětských úrazů. Je propojen se všemi předměty
1. stupně ZŠ.
[17. 12. 2012 10:26:41] [Zdena Řiháková]