Asynchronous e-learning system
Facebook
Logo RV
EU
Ovoce do škol

Výuka

Co se u nás vyučuje? Kromě klasických předmětů, které spadají do programu "Základní škola", se u nás vyučuje v rozšířené míře Informatika, také si žáci mohou volit mezi dvěma jazyky (angličtinou a němčinou) a funguje u nás spousta zájmových útvarů a nepovinných předmětů (se zaměřením na žáky se specifickými vývojovými poruchami, sportovní kroužky, jazykové a další kroužky).